wat?

E.H.B.S. betekent

  • Eerste
  • Hulp
  • Bij
  • Seksualiteit

De workshop is de ‘light’ versie van de training en is geschikt als module voor bijvoorbeeld het middagprogramma van een symposium of als onderdeel van teambuildingsdag. 

hoe?

Ieder kind heeft als seksualiteit als ontwikkeltaak. Eigenlijk dat dat het hele leven door, maar in de puberteit komt daarin een groeispurt.  

Aan de ene kant wil je dat het kind zich vrijuit zonder al te veel bemoeienis kan ontwikkelen. Aam de andere kant is de realiteit soms dat het moeilijk is voldoende vertrouwen te hebben in de keuzes van de jongere zelf of de omgeving waarbinnen hij zich beweegt. De workshop geeft een duidelijk kader waarbinnen je als volwassene de natuurlijke ontwikkeling met pedagogische slagkracht kunt vormgeven.

Schuiven naar boven